Đấu thầu quốc tế cung cấp sản phẩm cơ khí

Đấu thầu quốc tế cung cấp sản phẩm cơ khí

Đấu thầu quốc tế cung cấp sản phẩm cơ khí

Đấu thầu quốc tế cung cấp sản phẩm cơ khí

Đáng chú ý, trong quý I và II/2017, Tổng công ty sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế 8 gói thầu cung cấp các loại máy để thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí chính xác cao.

Cụ thể, sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ đối với 3 gói thầu: Gói thầu Cung cấp máy phay CNC tốc độ cao, máy bắn tia lửa điện EMD (giá gói thầu là hơn 22,4 tỷ đồng), bao gồm: Máy phay CNC tốc độ cao (01 máy); Máy bắn tia lửa điện EMD (01 máy); Máy phay CNC 5 trục đồng thời (01 máy).

Gói thầu Cung cấp máy ép nhựa điện (giá gói thầu là hơn 33,4 tỷ đồng), bao gồm: Máy ép nhựa 30 tấn (2 máy); Máy ép nhựa 75 tấn (2 máy); Máy ép nhựa 130 tấn (2 máy); Máy ép nhựa 180 tấn (1 máy); Máy ép nhựa 220 tấn (1 máy); Máy ép nhựa 02 màu 130 tấn (1 máy).

Gói thầu Cung cấp máy ép nhựa thủy lực + động cơ điện (giá gói thầu là 71 tỷ đồng), bao gồm: Máy ép nhựa 360 tấn (3 máy); Máy ép nhựa điện 460 tấn (2 máy); Máy ép nhựa 560 tấn (2 máy); Máy ép nhựa 660 tấn (2 máy); Máy ép nhựa 860 tấn (1 máy).

Ngoài ra, với hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, trong quý I và II, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói thầu sau: Gói thầu Cung cấp máy cắt dây (01 máy) (giá gói thầu là 5,3 tỷ đồng); Cung cấp máy lắp ráp khuôn 100 tấn (01 máy), với giá gói thầu 4,6 tỷ đồng.

Gói thầu Cung cấp máy mài phẳng và máy phay cơ có đầu trục nằm ngang, bao gồm: Máy mài phẳng (2 máy); Máy phay cơ có đầu trục nằm ngang (1 máy), với giá gói thầu là 3,6 tỷ đồng.

Gói thầu Cung cấp máy in 3D (Table Top Design) và máy đo CMM, bao gồm: Máy in 3D (Table Top Design): 01 máy; Máy đo CMM (01 máy), với giá gói thầu là 4,1 tỷ đồng.

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống giải nhiệt cho máy ép nhựa cho 30 máy, với giá gói thầu là 2,9 tỷ đồng.

Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy nén khí trục vít giải nhiệt bằng gió, với giá gói thầu là 1,3 tỷ đồng.

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV sử dụng vốn vay và vốn tự có để thực hiện các gói thầu thuộc Dự án.

x